Plan wejść do budynku szkoły oraz listy zdających egzaminy
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

22 czerwca 2020
 Plan wejść do szkoły (od godz. 8:00)
 Plan wejść do szkoły (od godz. 12:00)
 Listy zdających
 
23 czerwca 2020
 Plan wejść do szkoły (od godz. 9:00)
 Plan wejść do szkoły (od godz. 11:00 i 11:30)
 Plan wejść do szkoły (od godz. 13:00)
Listy zdających
 
 25-26 czerwca 2020
Zdający wchodzą wejściem głównym
Listy zdających
 
29-30 czerwca 2020
Zdający wchodzą wejściem głównym
Listy zdających - klasa 3C
Listy zdających - klasa 3K
 
1-2 lipca 2020
Zdający wchodzą wejściem głównym
Listy zdających - klasa 3G