3a 3Ekon
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Prac.rach.in-1/2 203 TS
Prac.rach.in-2/2 213 EW
  Prac.rach.in-1/2 203 TS
Prac.rach.in-2/2 213 EW
r_angielski-2/2 102 VA Prac.rach.in-1/2 203 TS
Prac.rach.in-2/2 213 EW
2 8:55- 9:40 Prac.rach.in-1/2 203 TS
Prac.rach.in-2/2 213 EW
Matematyka 15 DD Prac.rach.in-1/2 203 TS
Prac.rach.in-2/2 213 EW
J.polski 120 MB Prac.rach.in-1/2 203 TS
Prac.rach.in-2/2 213 EW
3 9:50-10:35 r_matematyka 21 DD Rach.finans. 111 EW r_angielski-1/2 118 VA
J.niemiecki-2/2 214 AZ
J.niemiecki-1/2 214 AZ
J.obcy zaw.-2/2 201 AL
r_matematyka 21 DD
4 10:45-11:30 r_angielski-1/2 102 VA
J.obcy zaw.-2/2 117 AL
J.polski 120 MB Rach.finans. 213 EW Rach.finans. 15 EW J.obcy zaw.-1/2 117 AL
J.niemiecki-2/2 214 AZ
5 11:45-12:30 Religia 01 RA J.polski 120 MB J.niemiecki-1/2 214 AZ
r_angielski-2/2 19 VA
Rach.finans. 15 EW historia i s 202 Ag
6 12:40-13:25 Rach.finans. 213 EW J.niemiecki-1/2 214 AZ
J.angielski-2/2 105 VA
Matematyka 21 DD J.obcy zaw.-1/2 118 AL
J.niemiecki-2/2 214 AZ
Religia 01 RA
7 13:35-14:20 godz.wych 21 DD J.angielski-1/2 207 VA   WF-1/3 105 #AGH WF-1/3 22A #AGH
WF-2/3 22B AB
8 14:30-15:15 WF-2/3 22B AB       WF-1/3 22A #AGH
WF-2/3 22B AB
Drukuj plan
wygenerowano 2017-12-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum